31 Ocak 2007 Çarşamba

Eylem Planı

2006 yaz başlangıcında yaptığım değerlendirme ve eylem planı yazısı, aradan altı ay geçti, altı ayda çok şey değişti ama nicelik artışından çok nitelik artışına ihtiyacımız var hala...İlgilenenler için:
Bu yaz, Yusufelinin makus talihini değiştirebilmek için ciddi bir dönem olacak. Bu ara dönemde, gerçekten tüm imkanlarımızla bu barajın şu andaki projeyle inşasını engelleyebilmemiz gerekiyor. Bunun için de hiç olmadığı kadar çok çalışmaya, çok daha fazla kişi ve kuruluşa ulaşmaya ihtiyacımız var. Herşeyden önemlisi, bu site aracılığıyla bugüne kadar yaptığımız tartışmaları artık somut bir düzeyde, daha planlı bir gündemle yürütmemiz gerekiyor. Kendi payıma aşağıda bir takım somut eylem planlarına yönelik adımları sıralıyorum, umarım yapacağımız katkılarla daha görünür ve daha elle tutulur bir direniş başlatabiliriz.. 1-Sitenin ana sayfasına protesto linkini yeniden koymak. (Fevzi abi bir an önce halledecek bunu) 2-Protesto sayfamızdaki durgunluğu aşmak. 1200 lere ulaşan üye sayımızla artık 1500 lerde seyretmeyi hak etmiyoruz! Basit bir hesapla her üye Yusufelili olmayan 10 kişiyi bilgilendirse, domino etkisiyle bu kampanyanın azımsanmayacak sayılara ulaşmasını sağlayabiliriz.. 3-Temmuz ortasına kadar bu site üzerindeki imzaları, ilçe merkezinde daha önce yapılan ya da yeniden açılacak imzalarla birlikte toplu olarak çıktısını alıp Başbakan ve bürokratlara bizzat elden "hoşgeldin" hediyesi olarak sunabiliriz! 4-Halen daha büyük bir çoğunluk, muhatemel ilçe yeri olarak sunulan Yansıtıcılar Bölgesinin nasıl bir yer olduğu konusunda yeterli bilgiye sahip değil..Bir arkadaşımız dijital makineyle bir kaç kare fotoğraf çekip siteye koyarsa, en azından somut bir görüntü üzerinden tahayyül gücümüzü zorlayabiliriz..(Üşenmeyecek ve o yokuşu çıkarak kuşbakışı bir kare yakalayacak arkadaşların dikkatine) 5-Biliyorsunuz Danıştay üst kurulu bir önceki kararı bozdu ama alt mahkemeye yeniden intikali henüz gerçekleşmedi..Yakın bir zamanda dava metninin bir kopyası elimde olacak..Neyi niçin ve ne adına bozulduğunun somut tartışmasını bir kere daha yapmamız gerekiyor..Kaldı ki şu haliyle bile hükümet ve sözkonusu şirket(ler) yasal anlamda suç işlemeye dava sürecinde devam ettiler, halen daha yapılan her türden bağlayıcı idari tasarruflar hukuk dışıdır. Yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ve koşulları hazırlamadan projeye devam edilmesine seyirci kalmakla, yürütülen çalışmaların uzun vadede meşruiyet kazanmasına dolaylı olarak yol açmış olacağız.. 6-Başbakanın gezisie denk düşecek günlerde düzenlenecek miting için daha fazla tartışmamız ve katılımı artırmamız gerekiyor..Şimdiden dışardan gelecekler için izinleri o tarihlere ayarlamak açısından tarihi netleştirmemiz gerekiyor. 7-Yansıtıcılar bölgesinin yangından mal kaçırır gibi jet hızıyla yeni ilçe yeri olarak ilan edilmesi ve "bu konuda tartışma bitmiştir" türünden yargıları pekiştirmeye çalışılmasına seyirci kalmamamız gerekiyor..Daha önce de yazdığım gibi bu siyasi idarenin bir tasarrufudur; geriye doğru projeyi meşru kılacak bir kanun değildir. Bu yerleşim bölgesinin ilçe olması durumunda ne tür sosyo-ekonomik sıkıntıların yaşanacağını ciddi olarak bir kere daha düşünmemiz gerekiyor..Tarımın ortadan kalktığı, geçimlik ekonominin sona erdiği bir Yusufeliyi neyin ayakta tutacağı ve Yansıtıcılar bölgesinin, insanları göç etmekten alıkoyacak hangi özellikleri taşıyabileceğini lütfen serinkanlılıkla bir kere daha düşünelim.. 8-Bu siteyi takip eden arkadaşlarımızın yaşadıkları illerde, başta Yusufeli dernekleri olmak üzere ulaşabildikleri tüzel kişiliklerden kurumsal anlamda destek aramalarını öneriyorum. Sitemize bir kaç paragrafla da olsa, mücadelemizde yanımızda olduğunu açıkça deklare edecek dernek, vakıf, sivil toplum örgütü gibi kitlesel desteğe ihtiyacımız var.Öncelikle Yusufeli Kültür Derneği, Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi, Artvin vakıf ve derneklerini, sendika şubelerini, seyahat acentalarını, turizm ve doğa örgütlerini, konuyla ilgili her türden örgütlenmeyi bu mücadeleye destek için imza kampanyamıza dahil etmemiz gerekiyor.Bu arada Türkiye Yeşiller oluşumu bu konuda bize destek olacağını açıkladı..Yine aynı şekilde pek çoğumuzun elbette düzenli olarak takip ettiği diğer internet siteleri var ve bunlar üzerinden kampanyamıza destek için linkler konulmasını sağlayabilmeliyiz. 9-Konu uzmanı kişilerle yeniden temasa geçip son gelişmelerle birlikte durum değerlendirmesi yapmalarını sağlayabilmeliyiz..Naci Bey geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle bir süredir istirahat halinde, inşaat fakültelerinde ve diğer mühendislik bölümlerinde okuyan gençlerimize ulaşarak hocalarına konuyla ilgili bilgiler sunabilmelerini ve görüşler alabilmeleri de yine aklıma gelen yöntemlerden.. 10-İşin özeti eğer biz ciddi olarak bu site üzerinden somut adımlar atamazsak, elimizde olan imkanları sonuna dek kulanmayı başaramazsak maalesef her geçen gün giderek daha çok belirsizliğe ve sürüncemeye ve belki de telafisi mümkün olmayan acılara doğru yol alacağız. Sorunun sadece basit bir baraj meselesi olmanın çok çok ötesinde, yaşamsal bir tercih olduğunu ve tercihler doğrultusunda adımlar atma yollarımızın halen açık olduğunu bir kere daha hatırlatarak hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Hiç yorum yok: