30 Ocak 2007 Salı

Durum Değerlendirmesi (Kasım 2006)

Yusufelim.com'da, üye sayımızın üçbine yaklaştığı, (Ocak 2007'de dörtbine yaklaştık) her geçen gün baraj karşıtlığının arttığı, eylemlilik adına yavaş yavaş da olsa kıpırdanmaların başladığı, birleşime üç çiçek atmamızın bile yakın takibe alındığı, dış kredi meselesinin sessizce halledilmeye çalışıldığı, "yusufeli barajına başladık" demek için de olsa ilk göstermelik çalışmaların yapıldığı, nihayetinde seçimlere de yaklaştığımız kritik bir dönemden geçiyoruz. Dananın kuyruğu kopmasın isteyen Sermaye, yapıştığı ranttan kolay vazgeçmeyecek; siyasiler ise ses çıkmadığı müddetçe zaten rahat; gidişata dur diyecek olan yine biziz. Barajın kendisini tartışmayı hem de çok uzun süredir yaptık; yusufeli barajının "akla zarar, sermayeye kar" bir proje olduğunu defalarca söyledik, yazdık; artık konu bu değil, mesele haklı olduğumuz konuyu doğru araçlarla doğru yerlere taşımak meselesi. Ve tabii daha da önemlisi örgütlenme ve eylem meselesi. Bunlar üzerinde daha fazla durarak, daha çok düşünce ve eylem üretme dönemine girdiğimiz ortada, altı ay önce ortaya koyduğumuz YUSUFELİ İNİSİYATİFİ önerisine dünden daha yakın bir noktadayız aslında, lütfen altı ay içinde bu forumlarda neleri aştığımızı, zamanın kimi haklı çıkardığını, şu an itibariyle de kimlerin daha güçlendiğini bir düşünelim..Artık haklı çıkmak gibi bir derdimiz olmamalı; evet haklıyız ama isteklerimizi ve hakkımızı daha geniş destekle sürdürmek zorundayız ve bunun için daha çok çaba harcamamız gereken bir noktadayız.
Bu sitede (www.yusufelim.com) başından beri mücadele veren arkadaşlarımdan hiçbirisinin, pireye kızıp yorganı yakmayacaklarını biliyorum; birilerinin hala aylar sonra bile üstünkörü bir kaç satırla moralimizi, motivasyonumuzu bozmaya çalışması hiç sorun değil, sorun da bu zaten karşımızda eskisi gibi çıkıp ben şu şu nedenden barajı istiyorum diyen kişi yok etrafta..Sayın Naci Özen'in de katılımıyla, daha da güçlendiğimiz bu dönemde, artık barajın kendisinden çok nasıl engeleyebileceğimizi, neler yapabileceğimizi daha somut ve daha pratik bir zeminde tartışmamız gerekecek.
Yusufeli barajının giderek daha çok kişi tarafından farkedilmeye başladığını gözlemliyoruz; önümüzdeki aylarda, bizlerin de çabasıyla konunun ulusal ve uluslararası gündemde daha çok seslendirildiğine şahit olacağız; işte tam da bu noktada en çok görev bu sitede biraraya gelen bizlere düşecek.. Saygılarımla.
Not:İçerisi dışarısının kalmadığı dünyada, Yusufeli hakkında her dilden yazı bulmak mümkün; son aylardaki iki önemli dış gelişmeyi de burada özetliyorum..Belki bilmeyenler için hatırlatalım, konsorsiyumdaki Alstom şirketi Fransada 2005 yılında rüşvet skandalıyla anılan bir şirket..! 27 Eylül 2006 tarihli Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen “ilerleme raporu”nun 26 nolu maddesinde, Türkiye hükümetinin A.B çevre kriterlerine uymaksızın devam ettiği projelerden birisi de Artvin ili Yusufeli Barajıdır diyor. Bkz.: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0381+0+DOC+XML+V0//EN
Yusufeli Barajının, Biyolojik açıdan Çevresel Etki Değerlendirmesi başlıklı yeni raporu Berne Declaration ve Friends of the Earth için kaleme alındı. Bu rapor, yangından mal kaçırır gibi, son derece lakayıt bir şekilde yazılan ENCON’un ÇED raporunu satır satır eleştirmekle kalmıyor, sonuç bölümünde bizim bile unuttuğumuz soruların hepsini birden soruyor: (teknik, çevresel, siyasal ve ekonomik konularda toplam 59 soru var, bir kaç tanesi şöyle:Yusufeli barajı da dahil tüm Çoruh Havzası için bölgesel bir çevre değerlendirme raporu ne zaman yapılacak? Sektörel(sektörler bazında) değerlendirme raporunuz var mı, yoksa ne zaman hazırlamayı düşünüyorsunuz?, Yusufeli barajının ekonomik ömrü nedir? Ekonomik ömrü tamamlandıktan sonra Yusufeli barajı ne olacak? Hazırlanan ÇED raporunda floranın mevsimsel takibi yapıldı mı, neden tüm türlerin adı bile tam olarak yok, ÇED için veri toplamada hangi yöntemler kullanıldı, ayrıntılı analizler neden yapılmadı v.b.)
Bu önemli rapor aynı zamanda ECA WATCH (Dış Kredi Ajanslarını İzleme Komisyonu) isimli uluslararası örgüt tarafından Ekim ayı (2006) bülteninde yayınlandı. Bu örgütün amacı, kredi veren kuruluşların, vermeyi düşündüğü kredilerle uygulanacak olan projeleri mercek altına almak, eğer çevreye ve insana zararı varsa bu projeyi uluslararası kamuyou önünde teşhir etmek ve kredinin verilmesini engellemek için çaba harcamaktır. Karşı çıktığı krediler, projeler arasında Fransız nükleer amaçlı dış kredi de var, Rus ordusunun dış kredisi de var..Yani 9 dilde yayın yapan, uluslararası kamuoyu oluşturmada etkili bir örgüt. Örgütün sayfası:

Hiç yorum yok: