31 Ocak 2007 Çarşamba

Yusufeli ve Yusufeli Barajı

İnşaat Mühendisi Naci Özen'in Yusufeli Barajı ile ilgili değerlendirme yazısı:
YUSUFELİ VE YUSUFELİ BARAJI

Yusufeli ve Yusufeli Barajı ile ilgili kişisel değerlendirme ve fikri yardım çağrısı ;
Hiçbir siyasal dernek ve parti üyesi değilim. Bu değerlendirme ailemden aldığım terbiye, devletimin eğitim kurumlarından tahsil ettiğim bilgi ve eğitim, yaşadığım deneyimler ve yaradılışımın verdiği kişisel yapının güdüsüyle hazırlanmıştır.Hiçbir kişisel ve kurumsal öneriye muhatap olmadım.Bu bildiri dolayısıyla resmi, gayri resmi daire, kurum ve kuruluşların hakkımda vereceği ceza ve kararlara, boynuma asılacak her türlü yaftaya ve muhtaç olduğum şu andaki işimden uzaklaştırılmaya hazırım.

Bu bildirideki değerlendirme ve tahminler başta Ülkemin bildiğim büyük barajların kıdemli mühendislerinden; biyologlarından konuyla ilgili ulaşabildiğim profesörlerden, girişimcilerinden, işletmecilerden, hukukçularından bölgede görev yapan Turizm yetkilisi ile o bölgenin bulunmaz saygıdeğer toprakla uğraşan ve ticaret hayatını ayakta tutan insanlarından elde ettiğim bilgiler ve çalışma hayatımın verdiği deneyimler sonucunda tarafımdan yapılmıştır.Hiç kimseyi sorumluluk altında tutmaz.Benim bildiklerimin ve inandıklarımın özetidir.Yurttaşlık ve meslek onuru sorumluluğu taşıdığım için hazırladım.
Yusufeli Artvin İli coğrafyasının üçte birinin yönetildiği bir İlçedir.Çoruh nehrinin kolları tarafından bölünen beş ana bölge içinde yüze yakın çay ve dere vadilerinde yerleşik her biri en az bin yıllık, 61 köyün hemen hemen ortasında bir yerdedir.Tarihi boyunca 5 kere yer değiştirerek bir köyün mahallesi olan bugünkü yerine 1950’de gelmiş, nüfusu 1956’da 1400, 1970’lerde 4000 ve 1993 senesinde de 6000’e ulaşmış, o tarihten sonra Baraj tehdidinin ciddileşmesi üzerine bugün ancak 6300’e ulaşabilmiştir.Bu İlçe merkezinin nüfusu gündüz 10.000’e ulaşabilmektedir.Baraj tehdidi nüfusunun 20.000’e ulaşmasına mani olmuştur.
İlçe bir vadi ve yamaç köyleri idare merkezi olup kendine ait tarım ve sosyal kültüre sahiptir.Türkiye’de suçun en az işlendiği yerdir.Yıllarca misafir mahkum barındırmış olan hapishanesi 5 yıldan beri boştur.Geceleri sebze ve meyvenin caddede bırakıldığı, öğleyin dükkan kapılarının çekilmediği bu büyüklükteki tek İlçesidir.İlçe halkı Çoruh tipi tarım, gurbetçilik ve devletin hiçbir katkısı olmadan hızla gelişen turizmle geçinmektedir.Toprakları mineral yönünden son derece zengin, senede 9 kere yonca ve üç kere kültür bitkisi ürünü alınabilen Akdeniz dışında Akdeniz iklimine sahip tek bölgedir.İlçe hudutları içinde kültür bitkisi olarak limon, zeytin, pirinç, buğday, çavdar, kayısı, elma, armut,kiraz dahil her çeşit Anadolu meyvesi yetişir.Dağların da her tür yabani meyve bitkisi ve çok çeşitli yabani hayvan mevcuttur.Mayıs ayından Eylül ayı sonuna kadar taze kiraz yenebilmektedir.Vadiler tabii bir sera olup Çoruh Vadisi yamaçlarında suyun gidebildiği her taşın üstü her bayır Yusufeli’li için tarım alanıdır. Organik tarımla bir dönümden 20 tonun çok üstünde domates veya 8-10 ton fasulye alınabilmektedir.
Bölge pirinçle buğdayın aynı tarladan aynı yılda alındığı tek yer olup kendine ait Yusufeli zeytini, Yusufeli pirinci ve Yusufeli üzümü ve diğer kültürel bitkilerle bölge insanı tarım hayatını sürdürür.
İl turizm yetkilisinin çok kısıtlanmış tahminine göre önümüzdeki 10 yıl içinde Yusufeli bölgesine ve inanılmaz güzellikteki Kaçkarlara gelecek turist sayısı 40.000 olan bugünkü rakamlardan en az 500.000’e ulaşacaktır.Çünkü alternatif turizmin iki ayrı kolu dağ yürüyüşü (trekking) ve Salcılık (rafting) yalnız Yusufeli’nde yapılabilmektedir.Ayrıca bölge tarihi eser zenginidir.Dini turizm hareketleri de hızla çoğalmaya başlamıştır.
Danıştay 10.Daire tarafından 01.07.2005 tarihinde iptal edilen 50 yıl önceki parametre hiyerarşisine dayanarak 1982’de çevreyi tanımayan kişiler ve kurumlar tarafından planlaması yapılan Yusufeli Barajı 17 köyü tamamen veya kısmen etkilemekte, kıymetli tarım alanlarının tümünü ve ekilebilir alanların da çok büyük kısmını yutmaktadır.Bu bölgeyi 5 parçaya bölmekte ayrıca bölgenin kendi içinde ve dışındaki irtibatlarını yok etmektedir.
Bu baraj ayrıca teknik problemlere gebedir.Ülkemiz jeomorfolojik açıdan karışık bir yapıdadır.Bu barajın yapılmak istendiği vadi jeolojik sürprizlerle doludur.Baraj 270m. yükseklikte kil çekirdekli kaya dolgu tipinde olup bu yükseklikte Türkiye’de bu tip baraj yapılmamıştır.Türkiye’nin zamanında biten bildiğim tek büyük kaya dolgu barajı 170m. yükseklikteki Atatürk barajıdır.Gövde dolgusu 7 sene sürmüştür.Sonunda beklenen oturma 6m.olmuştur.Yusufeli baraj gövdesinin aynı tempoda doldurulması halinde gövde inşası, sürprizler olmazsa, 11 sene sürecek ve beklenecek oturma 9m. olacaktır.Gövde dolgusunun 13 sene sürmesi halinde beklenen oturma denenmiş boyuta gelecektir.Derivasyon Tünelleri , temel kazısı, enjeksiyon perde çalışmaları en az 2,5-3 sene sürecektir.Yani bu barajın elektrik üretmesi için geçmiş en iyi uygulamaya göre 15 sene beklemek gerekecektir.Bunun 20 seneyi bulması beklenebilir haldir.Ayrıca sağlıklı çekirdek kili çevrede yoktur.
Yapımı devam etmekte olan Deriner barajının çevreye, Artvin ve Erzurum ekonomilerine verdiği zararı hesaplamak benim alanım değil, ancak 400.000 nüfuslu Erzurum şehrinin Yusufeli Çoruh vadileri ürünleri sayesinde sebze ve meyveyi hem lezzetli hem de yarı fiyatından daha ucuza yediğini herkes öğrenebilir.Artık ucuz meyve sebzeyi Erzurumlu unutacaktır.Ayrıca Erzurum’un Karadeniz’e en güvenli çıkış yolu bu vadidir.15-20 sene sürecek bu inşaat döneminde Erzurum ekonomisinin ne kadar zarar göreceğini uzmanları hesaplayabilir.Yusufeli insanına vereceği sosyal, kültürel ve ekonomik zararı hesaplayamam.
Şimdi bu barajın milli ekonomiye ve sosyal hayata getireceği kayıplar ve mali yükleri hesaplamaya çalışalım.Bu barajın Ülkemize kaybettirdikleri :
A-Çevre, sosyal ve kültürel kayıplar :
1-Dünyada ve Ülkemizde benzerleri çok kıt bulunan Çoruh Kültürünün sosyal ve fiziksel varlıklarının tümü yok olacaktır.
2-Bu barajla 28.000 olan Yusufeli ile nüfusunun pek muhtemel 20.000’i bölgeyi terk edecektir.
3-Çevre ve yaban hayatın vadilere muhtaç bölümü yok olacak iklim menfi yönde değişecekse Çoruh Vadisinin doğal sera vasfı yok olacaktır.
Bu 3 hususun Ülkeden götüreceklerinin neler olacağını uzmanları hesaplamalıdır.

B-Milli ekonomik kayıplar : (Kişisel tahminlerimdir)
Milyar USD
1-Artvin-Erzurum halkının ve ekonomisinin kayıpları 0, 500-
2-Bölgeyi yaşatan ve çok hızlı gelişen turizmin kaybı (15 yılda) 1,350-
3-Mevcut ve ekilebilir tarım alanlarını ve ticari hayatın kaybı 2,000-
4-Bölge insanının üretemezlik kaybı (boşta gezmenin götürdükleri) 0,100-

C-Barajın yapımının Ülkeye getireceği mali yükler : En az (milyar USD) Muhtemelen

1-Baraj ve santralin inşası için 2 2,5
2-Yusufeli’nin kamulaştırma giderleri 1 1,5
3-Yeni Yusufeli’nin inşası 0,5 0,5
4-Yutulan 120km yolun A.B standartlarında inşası 1,2 1,5
5-Yutulan enerji nakil hatlarının yeniden inşası 0,3 0,3
Toplam………………………………………...............……………..5,0 6,3
Yapım müddetince (en az 15 yıl) yapılan harcamaların faizi 5,0 7,0
(Türkiye’mizin 345 milyar USD borca, senede 36,6 milyar USD faiz ödediğini biliyoruz.)
İşin bitiminde toplam parasal yük 10,0 13,3
Bu santralin gücü 540 MW senelik üretimin 1,75 GWh’dir.Yapımı halinde;
1-KW kurulu güç başına harcama :
En az ( 10 milyar USD/540 MW ) = 18.500 USD
Muhtemelen ( 13 milyar USD/540 MW ) = 24.000 USD
2-Senelik 1 KWh üretim için yatırım maliyeti :
En az (10 milyar USD/1,75 GWh ) = 5,7 USD
Muhtemelen (13 milyar USD/1,75 GWh)= 7,4 USD olacaktır.
Bu tesisin senelik ürettiği elektrik enerjisi 1,75 GWh’tir.1 KWh elektrik enerjisi fiyatını 7 cent kabul edersek yıllık getirisi 122,5 milyon USD olacaktır.

Ve bu tesis her sene 10 milyar USD’nin yıllık faizini (takriben 1 milyar USD) karşıladıktan sonra kendisini amorti edecektir.Edebilirse eğer!
Yatırımın yıllık faizi 1 milyar USD , üretim 122,5 milyon USD !
Öte yandan özel sektör Doğu Karadeniz bölgesinde elektrik enerjisi üretmek üzere yamaç santralleri kuruyor.İki örnek veriyorum;

1-Giresun’un Doğusundaki bir derede yamaç santralı :

Yatırım bedeli faiz dahil :31 milyon USD
Kurulu güç: 34 MW
Yıllık üreteceği enerji : 80 MWh

Yani :
Yıllık üretim için yatırım 1 KWh: : 31 milyon USD/80MWh = 0,39 USD
1 KW kurulu güç için yatırım : 31 milyon USD/34 MW = 912 USD
2-Artvin’de :
Yatırım bedeli faiz dahil 13,5 milyon USD
Kurulu güç 9 MW
Yıllık üretim 50 MWH
Yani :
Yıllık 1 KWh üretim için yatırım : 13,5 milyon USD/50MWH = 0,27 USD
1 KW kurulu güç için yatırım : 13,5 milyon USD/9 MW = 1500 USD
Bu santrallere göre Yusufeli barajı en iyimser hesaba göre en az (5,7/0,39)=15 misli pahalı bir yatırımdır.

Bu iki santralde diğer kayıplar yok denecek kadar az, insanların göçü yok, çevre kaybı yok, üretim en geç 3 sene içinde sağlanıyor.Yusufeli barajının ve santralinin üreteceği enerjiyi üretmek için o coğrafyada yapılacak yatırımın bedeli en çok kurulu güç başına hesabı ile en pahalısı 1500x540=810 milyon USD yıllık 1 KW enerji için 1.750.000x0,39=690 milyon USD ‘yi geçmemesi gerekir.Kaldı ki Yusufeli Barajının ürettiği enerji bedeli borcunun faizinin ancak 1/7’sini karşılayabildiğinden o barajın yapılması, devamlı artan borç batağına girmek demektir.Yerinden yurdundan edilen binlerce insan, Ülkenin gelir kaybı kültürel kayıp tarihi eserlerin kaybı, çevre kaybı komşu il merkezlerinin ekonomik kayıplar hesaplanamayan büyük kayıplardır.
Bu barajın Mansaptaki barajlara katkısı konuşulacak kadar olmayacaktır.Kaldı ki düzensiz akış yapan kolların menbalarında yapılacak barajlar hem küçük (çevreye daha az zararlı) hem taşkın koruma görevi görecekler, aynı zamanda akış düzenlemesi yapacaklardır.Hem de erozyon toprakları (rusubat) daha yakın zamanda tarıma açılabilecek yerlerde tutulacak,Çoruh vadisinin çok kıymetli bölümü de taşkından korunacak mansaba doğru yapılacak su yapılarının inşası kolaylaşacaktır.
Bu barajın “sınır aşan sular” la ilgili gelecekte doğacak sorunu önleme veya sorun yaratma hususunda hiçbir katkısı yoktur.Komşu Ülkenin Çoruh Nehri’nin sularına ihtiyacı yoktur.Çoruh Nehri’nin getirdiği toprağı ister.Suyun akmaması, komşu Ülkenin kıymetli tarım alanlarını arttıracaktır.Ayrıca komşu Ülke tatlı su zengini olup, tatlı su işgallerinden kurtulmanın yollarını aramaktadır.Bunu anlamak için komşu Ülkenin coğrafyasına bakmak yeterlidir.
Günümüzde büyük barajlar artık yapılmıyor.Suyun akışının düzenlenmesi için daha medeni, daha ekonomik, daha üretken çevreyi geliştiren imkanlar vardır.Bir barajın yapılma süresinde bu imkanlar çok daha düşük maliyetlerle kullanılabilir.Bu havzada baraj yapma zarureti varsa feyezanı çok olan kolların manbalarındaki barajlar öncelikle düşünülmelidir.

Elektrik enerjisi üretmek için artık baraj yapma ihtiyacı doğuran parametreler ortadan kalkmıştır.Çünkü enterkonekte hatlar sayesinde sınırlı bölge için üretim zarureti yoktur.Üretilen her büyüklükteki mevsimsel enerji her yere her ülkeye taşınabiliyor.Ayrıca daha büyük kurulu güçlü santral yapmak baraj yapmaktan çok daha düşük maliyetlidir.

Büyük barajların moda olmaya başladığı dönemlerde Ülkenin nüfusu 10 milyon civarındaydı.Bugün 80 milyona yaklaşıyor.Yani insanın kaçınılmaz muhtaç olduğu tarım alanlarına ihtiyacı en az 8 misli artmıştır.Yani suyu Ülkenin yararına kullanmayı görev edinenler değişen parametreleri en azından 50 yıllık gelecek içinde tahmin etmeleri gerekir.100 sene önceki parametrelere göre plan yapanlar Ülkelerine hizmet edemediklerini anlamalıdır.

Barajların güvenliğinin sorgulandığı dünyamızda jeolojik yapısı her zaman sürprizlerle dik yamaçlarla dolu bir vadide 270 metre yükseklikte kil çekirdekli kaya dolgu baraj yapmaya kalkanlar bundan seneler önce İtalya’da yaşanan baraj faciasını hatırlamalıdır.Kaldı ki bu barajın mansabında aynı tehlikeden bir kıyametin tetikleyicisi olabilecek başka barajın varlığı da unutulmamalıdır.
Kilit baraj kavramı “baraj yapma hummasına” yakalanmış insanların fikir jimnastiğinin frenidir.Eğer bir baraj kendinden sonraki barajların kilidi ise ve bu kavramı millete sunanlar neden menbadaki barajlardan başlamıyorlar?”Kilit baraj” kavramı düzenli akışın temini için kullanılıyorsa düzensiz akışı yaratan sebepleri ortadan kaldırmanın hem daha ucuz hem daha kısa zamanda hem de çevreyi, havzayı zenginleştiren yöntemleri niçin düşünmüyorlar?

Özet olarak; elektrik üretmek için “baraj yapma tutkusuna esir olanlar kendilerini sorgulamalıdırlar, baraj yapmayı akıllarından geçirenler bu Ülkenin borç batağında olduğunu keyfiliğe, gösterişe harcanacak bir kuruşunun olmadığını ve Çoruh nehrinin enerjisinin elektriğe dönüşmesi için baraj yapmak mecburiyetinin olmadığını unutmamalıdırlar.

Çözüm; düşünme ataletinden kurtulup, örneklerde olduğu gibi orta ve yukarı Çoruh enerji havzasını yeniden değişen parametreler hiyerarşisine dayalı olarak mümkünse barajsız, feyezanı çok olan kolların üzerinde öncelikle küçük barajlar ile yeniden planlanması.Bu şekilde bir tek dev bir santral yerine havzaya dağılmış, ekilebilir alanları da sulanabilir hale getiren küçük ve orta büyüklükte yamaç santrallarının yapılması halinde hem yatırım maliyetleri çok düşecek, kamulaştırmalar yok denecek seviyeye inecek yeni kıymetli sulanabilir, Çoruh tipi tarım alanları oluşacak bölgede turizmden kaynaklanan hareket güçlenecek bölgenin özel kültürü korunacak daha önemlisi bölge insanı henüz anlayamadığı turist tercihlerinin farkına varıp yurdunda kalacak veya yurduna dönecektir.Böylelikle kamunun yatırımları da bölge insanının kahredicisi değil ihya edicisi olacaktır.Ülke de daha kısa zamanda muhtaç olduğu elektrik enerjisine kavuşacaktır.

Devlete saygısı ile seçkinlik kazanmış olan Yusufeli’li şu sorunun cevabını ilgililerden beklemektedir.Muratlı’yı Borçka’yı Artvin’in aşağı mahallelerini İspir’i kurtaran devlet yöneticisi Yusufeli’ni neden boğuyor?Hem de bedelini yedi ceddine ödetiyor.

Yusufeli’li Ülkenin neresine giderse gitsin kaç para alırsa alsın, bu barajın Ülkeye yükleyeceği borçtan torunlarını bile kurtaramayacaktır.

Bu Ülkenin kıt kaynaklarıyla bilim, tahsil etmiş bilim adamı ve meslek unvanı taşıma onuruna sahip olan ve bu unvanın yükünü yine bu ülkenin fakir insanına taşıtan her kademede ve her unvandaki bilim adamını, mühendisi, planlamacıyı, çevreciyi, hukukçuyu Ülkeme yapılan bu akıl almaz kötülükten kurtarmak için bu yatırıma karar verenlere ve icra edeceklere fikri yardıma çağırıyorum.

Yarın çocuklarımıza torunlarımıza ve daha sonrakilere bakacak yüzümüzün kalmasını istiyorum.

Çağırıma ilgi duyanlara selamlarımı, sorumluluk duyanlara saygılarımı sunuyorum.

Adres : Nispetiye cd.Özden sok.
Poyraz apt. No : 14
Rumeli Hisarüstü/İstanbul
Gsm : (0537) 201 66 89
İnşaat Mühendisi
(İ.T.Ü.T.O.-1967)
Dip. no : 2217 O. no: 5680

34 yorum:

Adsız dedi ki...

It's very easy to find out any topic on web as compared to books, as I found this post at this web page.

Here is my homepage - villa rental

Adsız dedi ki...

I'm now not certain the place you're gеtting youг informatiοn,
but good topic. I needs tο spenԁ а
while ѕtuԁying moгe or unԁeгstandіng
more. Thank you for fantastic infо I used tο be
іn search of thіs infο foг mу misѕion.


Take a look at my pagе; barbie oyunları

Adsız dedi ki...

I еvеry tіme ѕρent my half an hour tο гead thіѕ ωeb site's articles all the time along with a mug of coffee.

my blog maç oyunları

Mrs Vanda Mariana dedi ki...

Iyi haber yine burada.

Acil uygulama! acil kredi!!

Eger acil kredi ihtiyaciniz var mi? Yatirim kredisi? Yapi kredi? Ögrenci kredi? Borç konsolidasyonu kredi? Isletme kredisi? Is genisleme kredi? Eger uygulama 5 gün süre önce çok hizli ve acil bir kredi gerekiyor? Daha fazla bilgi var üzere hemen (VANDAMARIANA111@GMAIL.COM) Ya (MRSVANDAMARIANA@YAHOO.CO.UK) bize bir mail ...

Doldurun ve devam etmek için acilen dönmek.

Basvuru Of * Adi: ...............
* Adres: ...............
* Sehir: .....................
* Devlet: ........................
* Ülke: ..................
* Cinsiyet: .....................
* Medeni Hali: ...............
* Yas: ........................
* Meslek: ..................
* Gelir Hizi: ..................
* Tel: ........................
* Cep: .......................
* Miktar Talep: ...............
* Kredi Süre: ..................
* Kredi Amaç .....................
* Kisisel e-posta adresi: ......

Selamlar

Mrs Vanda Mariana

loan lending plc dedi ki...

Kredi derecelendirmesi hakkinda bireysel ögrenme, bankalarin yogun çalismalar oldugunu söylemek mümkün olacaktir yapti. Kendiniz adina çalismak için firsat her türlü erisim bu sorunu incelemek istiyorsaniz, Aiicco sigorta kredi kredi sirketi plc gibi özel bir adres yapmak mümkün kolayca ögrenme sürecinde bireysel kredi notlari. Bir noktada ciddi, bu notlar faydali olacaktir, bankalar size verecektir kredilerin yüzde tadini çikariyor. Yani bu sirket e-posta simdi kredi için geçerlidir: simdi igein_h_yizevbekhai@admin.in.th hemen kredi transferi ile devam etmek. Biz% 3 faiz oraniyla kredi veriyor. bireysel krediye her türlü hürmet kovan.

(1) Biz is için kisisel kredi vermek.
(2) Biz proje kredisi vermek.
(3) Biz, ögrenci kredi vermek.
(4) Biz konaklama kredi vermek.
(5) Biz insaat kredi vermek.

Eger kredi geri ödemek sizin seçim süresinde geri ödemek bildigi herhangi bir miktar için hemen basvurun. igein_h_yizevbekhai@admin.in.th: Bu e-posta oldugunu.

Sydney Ethan dedi ki...

Mali yardıma ihtiyacın var mı? Şimdi kredi her türlü uygulamak ve parayı acilen!

* Kredi için 15,000,000.00 $ için $ 5,000.00 Uygula
* Faiz oranı 2% olarak mı

Tüm bu planları ve daha fazla, lütfen bize ulaşın şimdi üzerinden e-posta: Sgrmarketers@outlook.com

Saygılarımla
Yönetim

luis dedi ki...

Merhaba,

Firmamız 210 milyon abonesi oluşan bir çoğunlukla ABD / Kanada çevrimiçi ağı kontrol eder. Kullandığımız teknoloji bize insanlar herhangi birini veya ana arama motorlarında arıyor en iyi, tercih edilen seçenek göstermek için yeteneği sağlar. Biz ABD, Kanada, Avrupa krediler ve çevresindeki pazarlarda arıyor halkımızı ve arkadaşlarınıza göndermek için en iyi tercih seçim arıyoruz. Tüm kredilerin% 1 faiz oranıyla yalnızca mevcuttur. Ciddi Başvuran sadece daha fazla bilgi için irtibata geçiniz. Biz yukarıda $ 10,000.00 için $ 500,000,000.00 ve değişen krediler sunuyoruz. Biz dahil kredi her türlü sunuyoruz: E-posta: (luisfinanciallsev@gmail.com)


Bireysel krediler:
Finansal illuminati yardım
İşletme Kredileri:
Öğrenci borçları:
İnşaat krediler:
Ev kredileri:
İş genişletme kredileri:
Borç konsolidasyonu kredileri:

Biz test edilmiş ve güvenilir, hızlı ve dinamik olur. Kendine bugün mali sıkıntı gelen serbest ve bu yaşam içinde bırakmak çok tatlı olduğu için gülümsemek olsun. Biz de (illuminati) yol ve kuşaklar boyunca daha ünlü olmak.


1 ila 25 yıl SÜRE DÖNEMİNE GELEN $ 500,000.000.00 USD İÇİN * BİZ KREDİ UP *


Daha fazla bilgi için (luisfinanciallsev@gmail.com): ilgilenen Yanıtla Email edin.
Bilge.
Sayın Boak Koma.

S-B-F LTD dedi ki...

Daha fazla bilgi için e-posta ile bana geri alirim Için: stone.b.f.ltd@gmail.com
Eger sirketler, isletmeler ve kuruluslar için proje finansmani ihtiyaci var mi?
Eger tarimsal kalkinma kredisi ihtiyaciniz var mi?
Eger bir is baslatmak için bir kredi gerekiyor mu?
Eger faturalarinizi ödemek için bir kredi gerekiyor mu?
Tibbi kredi ihtiyaciniz var mi?
Eger kisisel kredi ihtiyaciniz var mi?
Eger bir araba satin almam gerekiyor mu?
Isinizi genisletir krediyi ihtiyaciniz var mi?
Çiftlik ekipmanlari kredi gerekiyor mu?

Cevabimiz evet e-posta ile bize bugün ise, stone.b.f.ltd@gmail.com
Biz düsük faiz oraniyla size kredi verebilir.

Bizim ana hizmet için sirketler, isletmeler ve kuruluslar için uluslararasi proje finansmani saglanmasidir

eglence, turizm, eglence ve insaat sektörlerinde önemli arazi gelistirme projeleri.

Daha fazla bilgi için e-posta ile bana geri alirim Için: stone.b.f.ltd@gmail.com

S-B-F LTD dedi ki...

Kredi arıyor herkes bu e-postayı stone.b.f.ltd@gmail.com Sky Finans Şirketi başvurmalısınız
Eğer bir iş başlatmak için bir kredi gerekiyor mu?
Eğer faturalarınızı ödemek için bir kredi gerekiyor mu?
Tıbbi kredi ihtiyacınız var mı?
Eğer kişisel kredi ihtiyacınız var mı?
Eğer kredi ile herhangi bir mali yardım ihtiyacınız var mı?

Cevabımız evet bugün onlarla temas edilirse stone.b.f.ltd@gmail.com
Onlar düşük faiz oranıyla size kredi verebilir.

S-B-F LTD dedi ki...

Kredi arıyor herkes bu e-postayı stone.b.f.ltd@gmail.com Sky Finans Şirketi başvurmalısınız
Eğer bir iş başlatmak için bir kredi gerekiyor mu?
Eğer faturalarınızı ödemek için bir kredi gerekiyor mu?
Tıbbi kredi ihtiyacınız var mı?
Eğer kişisel kredi ihtiyacınız var mı?
Eğer kredi ile herhangi bir mali yardım ihtiyacınız var mı?

Cevabımız evet bugün onlarla temas edilirse stone.b.f.ltd@gmail.com
Onlar düşük faiz oranıyla size kredi verebilir.

waranfinancialservice@gmail.com dedi ki...

Merhaba,
bankalar kredi elde etmek için aşağı döner,
benim şirket size yardımcı olmak için burada olduğu gibi bir kaygım yok.
Bugün bir kredi için geçerlidir.
% 2 faiz oranı, e-posta iletişim bağlantısı: waranfinancialservice@gmail.com
Saygılarımızla.

ehis dedi ki...

size stressiz bir para verecektir saygın bir özel borç veren bir acil kredi ihtiyacım var? Eğer evet ise, o zaman doğru yönde. 5 saat içinde paranızı alın. Ben EHIS MACAULEY, bir işadamı ve hatta özel borç veren değilim. Orada büyük bir işadamı bana bağlanabilir eğer, ülkenizde benim faaliyetlerinin bir şube kurmak istiyorum. Ben% 2 faiz oranı kredi de veriyoruz. Bu e-posta ehism94@gmail.com aracılığıyla bana yazın

do you need an urgent loan from a reputable private lender will grant you a stress-free money? If yes, then you are in the right direction. Get your money within 5 hours. I'm EHIS MACAULEY, a businessman and even a private lender. I would like to establish a branch of my activities in your country, if you can connect to me with a major businessman there. I give out at 2% interest rate loan. write to me through this email ehism94@gmail.com

joyce meyer dedi ki...

Merhaba, ben Bayan Joyce, yaşam süresi fırsat kredi veren özel bir kredi borç veren duyuyorum. acilen borçlarını ödemek ya da işinizi geliştirmek için bir kredi ihtiyacı bir kredi gerekiyor mu? Sen Bankalar ve diğer mali kurumlar tarafından reddedilmiş? Bir konsolidasyon kredi veya ipotek gerekiyor? Daha fazla bilgi için arayan tüm mali sorunları geçmişte yapmak için buradayız çünkü. Biz kötü bir kredi var ya da para ihtiyacı% 2 oranında iş yatırım, faturaları ödemek için mali yardım ihtiyacı olan bireyler, para kazandırıyor. Biz güvenilir ve yararlanıcı yardımda ve kredi sunmak için istekli olacağını sizi bilgilendirmek için bu orta kullanmak istiyorum. joycemeyerloanfirm@gmail.com: Yani e-posta ile bize bugün

Sean Branton dedi ki...

Sean Branton Kredi Ajansı (SBLA) Inc ABD, Şahıslara, Gruplara ve Dünyadaki Şirketler'e Ekonomik Krediler / Yatırım paketleri sağlayan Kötü Kredi ve Hayır Kredi puanlarını kullanan doğrudan Kredi Kuruluşu / Yatırım ve Kredi Sağlama Kurumu'dur. Başvurunuz asla diğer Kredi Veren / Yatırımcılara yönlendirilmeyecektir.

Amacımız, bütçenize uyacak taksit kredileri sağlamaktır. Rakiplerimizin çoğunun aksine, SBLA Inc USA kredi paketlerinin vadesi 1 ila 25 yıldır ve erken ödeme cezası uygulanmamaktadır. Trans Birliği'ne bildirilirler ve bu da, kredinizi iyileştirmeye yardımcı olabilir ve masraflı devredilebilirliği önlemeye yönelik yapılır. Kredi geçmişinizle yalnızca ilgilendiğimizden, kredi notunuzu veya önceki iflasınız bir kredi onayını etkilemeyecektir.

Mükemmellik çizgilerini tanımlayan Profesyonel Mükemmellik'ü destekliyoruz; Üstün Müşteri Hizmeti, Uygun Fiyatlı Ödeme ve Geri Ödeme Planları, Hızlı ve Kolay İşlem >>>> Bize danışılan krediler ve Proje fonları, 50.000- $ 2.000.000.000.00 aralığında veya diğer para birimlerindeki eşdeğeri arasındadır. % 2 Kredi Faiz Oranı'nın bu büyük ve uygun fırsata sahip olmasından yararlanmak istiyorsanız. İlgilenen Başvuru Sahipleri, lütfen aşağıdaki bilgilere bizimle iletişime geçmelidir::

Sean Branton Kredi Ajansı (SBLA) Inc ABD
E-posta Dizinler: s.brantonloans.us.net@gmail.com, s.branton.loans.us.net@aol.com

MR LARRY ELLISON dedi ki...

Herhangi bir krediye ihtiyacın var mı?
Kişisel krediye ihtiyacın var mı?
İşletme Kredisine mi ihtiyacınız var?
Faturalarınızı ödemek istiyor musunuz?
Mali açıdan istikrarlı olmak istiyorsun?

E-posta: larryellisonfinance@gmail.com

Başvuru formunu doldurun. 1) Tam adı: 2) Ülke: 3) Durum: 4) Adres: 5) Cinsiyet: 6) Meslek: 7) İhtiyaç miktarı: 8) Kredi süresi: 9) Kredinin amacı: 10)
Telefon: 11) Aylık Gelir:

E-posta: larryellisonfinance@gmail.com

OXFORD LOANS dedi ki...

Merhaba,
Şu anda değerli müşterilerimize% 3'lük düşük bir faiz oranı ile xmas kredisi veriyoruz. İşletmenizi finanse etmek için bir krediye ihtiyacınız var mı? Konsolidasyon kredisine ihtiyacınız var mı? Şu adresteki e-postamızı kullanarak hemen başvurun: oxford_loanfinances@hotmail.com

Joyce Dwight dedi ki...

Selamlar size hızlı bir kredi ile ilgileniyorsanız% 3 düşük faiz oranlarında kredi verdiğimizi ve daha fazla ayrıntı için bizimle iletişime geçmenizi tavsiye edeceğim konusunda bilgilendirmek istiyoruz,

Her çeşit krediyi vereceğiz


E-posta yoluyla bizimle iletişime geçin: joycehome1111@gmail.com

Richard Anderson dedi ki...

Eger bir kredi ihtiyaciniz var mi? Noel kredisi? biz kredinin her türlü vermek Borç kredi, ticari kredi, tibbi kredi, ev kredisi, ögrenci kredisi mali yardim için e-posta ile bize bugün: richardalicia2@gmail.com

Dan dedi ki...

Ben adıyla Kevin Aguero Soldado'yum ve herkesin peşin ödemeden ona ihtiyaç duyanlara kredi sunduğumu bilmesini istiyorum. Her çeşit krediyi% 3'lük çok düşük bir faiz oranı ile sunuyoruz. Tüm ilgi duyan adaylar tereddüt etmemelidir çünkü bu teklif orijinaldir. Bugün bize +2347059073801 numaralı telefondan WhatsApp numaramızdan veya + 1-918-771-4875 numaralı telefondan ve doğrudan e-postayla kevinloans@outlook.com adresinden veya Veya web sitesinden bize ulaşın: http://kevin54442016.wixsite.com/kevinloans

KEVIN AGUERO SOLDADO

MR LARRY ELLISON dedi ki...

Herhangi bir krediye ihtiyacın var mı?
Kişisel krediye ihtiyacın var mı?
İşletme Kredisine mi ihtiyacınız var?
Faturalarınızı ödemek istiyor musunuz?
Mali açıdan istikrarlı olmak istiyorsun?

E-posta: larryellisonfinance@gmail.com

Başvuru formunu doldurun. 1) Tam adı: 2) Ülke: 3) Statü: 4) Adres: 5) Cinsiyet: 6) Meslek: 7) İhtiyaç miktarı: 8) Kredi süresi: 9) Kredinin amacı: 10)
Telefon: 11) Aylık Gelir:

E-posta: larryellisonfinance@gmail.com

HSBC Loan dedi ki...

HSBC Bank plc. Tip Bağlı Ortaklık Sanayi Finans ve sigorta 1865'de Birmingham, İngiltere'de kuruldu (HİZMETLERİMİZ) * NAKİT BOŞLUKLARI *ÖĞRENCİ KREDİLERİ *BİREYSEL KREDİLER * İŞLETME KREDİLERİ * İPEKLER * PAY GÜNÜ KREDİLER * BORÇ KONSOLİDASYONU * EVDEN İŞ VE HAFTALIK 350 DERİN KAZANIN. Kredi, uygulamanın birkaç saat içinde onaylandığından, hizmetlerimiz çok hızlı ve güvenilirdir, memnuniyet duyarız. Londra, Birleşik Krallık ve ABD Genel Merkezi Tel: +17815611941 Tel: (802) 20528-1938 Kilit kişiler Jonathan Symonds (Başkan) António Simões (CEO) Ürünler Finansal hizmetler Çalışan Sayısı 85.000 (bağlı ortaklıkları dahil) HSBC Holdings plc. Web sitesi www.hsbc.com Krediyi% 2 oranında veriyoruz. Kredi, 3.000 dk. Ve 150.000.000.00 max. Aralığında değişir. Lütfen aşağıdaki adresten bize e-posta gönder: Hsbc.loandept49@gmail.com

Adsız dedi ki...

Murray kredi finansmanı, işletme kredileri, tarım kredileri, kişisel krediler, konut kredileri, konut kredileri, markshot kredileri, sanayi kredileri, Çiftlik Çiftlik Kredileri vb. Gibi 3.000.00 $ 'dan $ 150.000.000.00 ($) USD, (£) GBP , (€) Euro veya Singapur Doları ($) Şimdi zorunluluk olmadan FREE quote alın! 54 aya kadar geri ödemeler. Krediyi% 2 oranında veriyoruz. Teminat yok, Para hesabın onaylanmasından 24 saat sonra ödenir. Bir KREDİ edinmek istiyorsanız, isteğinizi e-posta yoluyla bize göndermekten çekinmeyin: murrayloanfinance@gmail.com Murrayloanfinance@yahoo.com

Murat Acar dedi ki...

Bir krediye ihtiyacın var mı? İletişim Sir Murat Acar Kredi Şirketi, İşte finansal problemlere bir kredi, finansal yaşantısını artırmak isteyenler için bir fırsata ihtiyacımız var, çok makul faiz kredileri veriyoruz. Finansal stres kredi olan insanlara yardım kredileri, işletme kredileri, Tıbbi krediler, konut kredileri, öğrenci kredileri vb. Biz her çeşit kredi temin edebiliriz.
Bugün mali yardım için bize e-posta gönder: muratacarfinancialservice@gmail.com

Saygılarımla

Mike Robert dedi ki...

** SCAMMERS KAÇININ **

Mevsim selamları,

İsmim Bay Mike Robert ve ben Mike Robert Loan Service'in genel müdürüyüm ve% 2 faiz oranı ile kredi veriyoruz ve 1 ila 30 yıl boyunca rahat krediler vadesi ile kredi veriyoruz.

En az 5000 $ 'dan en fazla 10.000.000 $' a kredi sağlıyoruz ve son derece güvenilir ve düzenli olarak postalara cevap veriyoruz.

İş kredisine ihtiyacın var mı?
Kişisel bir krediye ihtiyacınız var mı?
Araba almak istiyor musun?
Yeniden finanse etmek ister misiniz?
Bir ipotek kredisine ihtiyacınız var mı?

Eğer ciddi bir fikir sahibi iseniz, bugün bize ulaşın:
EMAIL 1: Mikerobertloans@gmail.com
EMAIL 2: Mikerobertloans@yahoo.com
Ben senden yakında duymak umuyoruz.

Bay Mike

Dr Purva Pius dedi ki...

Hello Everybody,
My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of S$250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of S$250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

BORROWERS APPLICATION DETAILS


1. Name Of Applicant in Full:……..
2. Telephone Numbers:……….
3. Address and Location:…….
4. Amount in request………..
5. Repayment Period:………..
6. Purpose Of Loan………….
7. country…………………
8. phone…………………..
9. occupation………………
10.age/sex…………………
11.Monthly Income…………..
12.Email……………..

Regards.
Managements
Email Kindly Contact: urgentloan22@gmail.com

Robert Smoak dedi ki...

Bir kredi ihtiyacınız var mı? Bu Borç Kredi, işletme kredisi, sağlık kredisi, ev kredisi, öğrenci kredi gibi kredi her türlü veririz

mali yardım için bugün bize ulaşın E-posta: richardalicia2@gmail.com

ricardo leo dedi ki...

Bir krediye ihtiyacın var mı? Nereden kredi alacağını mı düşünüyordun? Herhangi bir kredi almaya mı çalışıyorsun? Uygun bir kredi almak istiyorsanız şimdi başvurun? ( Carlosellisonfinance@outlook.com ). Kredi burada% 2'lik çok düşük bir faiz oranında sunuluyor. İlgileniyorsanız şimdi bize ulaşın.

Barclays bank plc. dedi ki...

Barclays bank plc. 2.000 $ - $ 300.000.000 ($) USD, (£) GBP, (€) arasında değişen işletme kredileri, tarım kredileri, kişisel krediler, emlak kredileri, konut kredileri, markshot kredileri, sanayi kredileri, Çiftlik Çiftlik Kredileri vb. Euro veya Singapur Doları ($) vs. Biz% 2 oranında kredi veriyoruz. Para, onaylandıktan 2 saat sonra hesabınıza yatırıldı. Bir KREDİ edinmek istiyorsanız, isteğinizi e-posta yoluyla bize göndermekten çekinmeyin: barclaysbank.plc198@gmail.com

Robert Smoak dedi ki...

Eger temas sonra ucuz 3% olarak için dr steven borçlarini ve kredi is için, Noel kredileri, bireysel kredi, ögrenci kredisi vb ödemek için acil kredi gerekiyor mu E-posta: richardalicia2@gmail.com

Murat Acar dedi ki...

Mali yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen her çeşit kredi başvurusunda bulunun
Ve acilen paranı al!

Bize e-posta: muratacarfinancialservice@gmail.com

5,000 dolardan 5,000,000,00 dolara * Randevu kredisinin tutarı
* Faiz oranı% 2
* 1 ila 20 yıl arasında geri ödeme seçeneği.
* Aylık ve yıllık ödeme planı arasında seçim yapın.
* Kredi esneklik şart ve koşulları.
Bugün mali yardım için bize e-posta gönder: muratacarfinancialservice@gmail.com

içtenlikle
Yönetim.

LORD TAMARA SPELL TEMPLE dedi ki...

Merhaba, Kredi teklifi şimdi geçerlidir 2%, 5000-1million lirasi:EPOSTA: sadikmoneyorg@GMAIL.COM
Bu Sadik Yasar, özel kredi borç veren kamuoyunu bilgilendirmek için bir mali fırsat herkese açıktır herhangi bir mali yardıma ihtiyacı olduğunu. % 3 faiz oranıyla açık ve anlaşılır terimler ve bireyler, firmalar ve şirketlerin koşulları kredi vermek altında biz. E-posta usa bugün: (sadikmoneyorg@gmail.com) or sadikmoneyorg@GMAIL.COM

Murat Acar dedi ki...

Mali yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen her çeşit kredi başvurusunda bulunun
Ve acilen paranı al!

Bize e-posta: muratacarfinancialservice@gmail.com

5,000 dolardan 5,000,000,00 dolara * Randevu kredisinin tutarı
* Faiz oranı% 2
* 1 ila 20 yıl arasında geri ödeme seçeneği.
* Aylık ve yıllık ödeme planı arasında seçim yapın.
* Kredi esneklik şart ve koşulları.
Bugün mali yardım için bize e-posta gönder: (muratacarfinancialservice@gmail.com)

içtenlikle
Yönetim

WAHYUNI ELVIN dedi ki...

Merhaba herkesi bu dünyada gören herkese, bu sitede bir sürü scammer var, paylaşmak için iyi haberlerim var. Borç veren şirkete mutlu ve minnettar olmak için lütfen bana katılın. Az önce yasal bir ELINA JOHNSON LOAN FIRM'ından kredi aldım. Onların iletişim şeklimi buydu. Bu forumda, Endonezya'dan Bayan Nuliana Novi'nin ifadesini gördüm ve onlardan nasıl bir kredi aldığını ve onlara "elinajohnson22@gmail.com" adlı herkese bir e-posta verdi; böylece onlara e-postayla gönderdim ve e-postamıza yanıt verdiler Dürüst olmak gerekirse, İlk başta paramı daha önce aptalca kaybetmiş olduğum için çok korktum. Ancak, 3 saatten az bir sürede RP 700,000,000 kredi ile şahane davrandım, hesabıma gerçekten aktarım için başvurdum. Bütün süreç basitti. Ve% 2 oranında acil kredi alıyorum hızlı var var Ücretsizdir. Benden hiçbir garanti vergisi talep edilmiyor. Şimdiye kadar, bunun doğru olduğuna inanmanın zor olduğunu düşünüyorum. Bankamdan bir uyarı aldığımda hayal ettiğimi sanıyordum. Şimdi kalbim sevinçle doludur. Tavsiyem, iş kurmak veya bir projeyi finanse etmek için meşru bir kredi sayısını öğrenmek için samimi bir dürtü arayan herkes için basittir ve şimdi bunları e-postayla göndermekten hoşlanmama ne kadar hoş bir sürpriz olacaktı. Nuliana novi'ye bu forumda temas kurmalarına özellikle teşekkür etmek istiyorum. Onlara seslenip onlardan borç alırsanız, lütfen başkalarının da yararlanabilmesi için müjdeyi yayın. Teşekkürler, onları tekrar e-posta ile gönderelim: ^elinajohnson22@gmail.com
^, Benim adım Wahyuni ​​Elvin Bana ulaşın, işte benim e-postam wahyunielvin@gmail.com.
 Not: tüm scammers kayıt ücretleri için isteyin, dikkatli olun, her şey bir aldatmaca. Tanrı hepinizi kutsasın
Teşekkürler

Mr Derek Douglas dedi ki...

dikkat,

Eğer bir iş kurmak ya da birisi üzerinde faturalarınızı ödemek için bir kredi için arıyorsunuz? Bu banka veya diğer kredi veren tarafından reddedildi? Burada olmamızın size sorunsuz bir boyut veya gecikme sunmak için, endişelenmeyin; Bugün daha fazla bilgi almak için aşağıdaki e-posta yoluyla bize ulaşın;

E-posta: easyloanfirm2020@gmail.com

bizim saygı
Derek Douglas
easyloanfirm2020@gmail.com

3% teklif işletme kredileri